Συνεχίζονται οἱ ἑσπερινές ὁμιλίες στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιατίστης