Τά Ἅγια Θεοφάνεια στίς πηγές τῆς Ἁγίας Βαρβάρας

Ὅποιος βρεθεῖ τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων στήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στή Δράμα θά δοκιμάσει μία πολλή εὐχάριστη ἐμπειρία. Οἱ πηγές τῆς Ἁγίας Βαρβάρας σχηματίζουν μία λίμνη στίς ὄχθες τῆς ὁποίας αὐτή τήν ἡμέρα συγκεντρώνεται πλῆθος πιστῶν.

Φέτος, γιά πρώτη φορά, προεξῆρχε τῆς τελετῆς τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ὁ νέος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος. Στό χαιρετισμό του τόνισε τόν πυρήνα τῆς ἑορτῆς πού συνιστᾶ τή διπλῆ ἀποκάλυψη: α) στόν Ἰορδάνη ποταμό ὁ Χριστός ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό του ὡς Μεσσία, Υἱό τοῦ Θεοῦ πού ἐνανθρώπησε, ὡς ἕνα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί β) κατά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου μας φανερώνεται τό μεγαλύτερο μυστήριο τῆς πίστεώς μας πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν φανέρωση τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καί τήν ἐκ μέρους μας προσκύνησή της.

Ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικολάου Δράμας καί στή συνέχεια μέ τούς συλλειτουργούς του μετέβη στίς πηγές τῆς Ἁγ. Βαρβάρας ὅπου προσῆλθαν οἱ πολιτικές καί στρατιωτικές Ἀρχές καθώς καί πλῆθος λαοῦ, τοῦ καιροῦ συνεργοῦντος.

Τριάντα δύο νέοι κολυμβητές «βούτηξαν» στή λίμνη. Σέ ὅλους ὁ Σεβασμιώτατος δώρισε ἀναμνηστικό σταυρό καί εὐχήθηκε νά ἔχουν στήν ζωή τους τό θεῖο φωτισμό καί τήν εὐλογία τοῦ Σταυροῦ.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....