Τα Ιεροσόλυμα τίμησαν την Αγία Πρωτομάρτυρα Θέκλα

Τήν Παρασκευήν, 24ην Σεπτεμβρίου/ 7ην Ὀκτωβρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας πρωτομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Θέκλης εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος δυτικῶς τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ ἁγία κατήγετο ἐκ πόλεως Ἰκονίου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἐγκαταλείψασα τόν μνηστῆρα αὐτῆς Θαμύριδα ἠκολούθησε τόν Ἀπόστολον Παῦλον εἰς τά κηρύγματα αὐτοῦ καί ἐκήρυττε ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Πισιδίας τόν Χριστόν.

Τοῦτον ὡμολόγησε καί παρεδόθη δι’ Αὐτόν εἰς βασανιστήρια, ἐκ τῶν ὁποίων διασωθεῖσα ἔζησεν ἐν μακρᾷ ἡλικίᾳ ἄχρι τῆς  τελευτῆς αὐτῆς εἰς τήν γενέτειραν αὐτῆς.

Πρός τιμήν αὐτῆς ἐτελέσθη ἀφ’ ἑσπέρας Ἑσπερινός εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς,  χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης  Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων, συμμετεχόντων εἰς τήν Εἴσοδον καί τήν Ἀρτοκλασίαν τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου,

Μετά τόν Ἑσπερινόν κατά τό ἔθος παρετέθη εἰς τό προαύλιον οἶνος μετά παξιμαδίου.

Τήν πρωΐαν ἐγένετο θεία Λειτουργία πάλιν χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμμετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών τῇ συμπροσευχῇ μοναχῶν,  μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν εἰς τόν νάρθηκα τοῦ Ναοῦ.

Εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα παρετέθη ἑόρτιον κέρασμα, ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη τάς πρεσβείας τῆς Ἁγίας Θέκλης εἰς τήν Ἀδελφότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....