Τά «like» καί «follow» τῆς ζωῆς μας!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

 

Εἶναι γνωστό ὅτι τά instagram, facebook καί tik tok, ἀλλά καί γενικότερα τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀπασχολοῦν πλέον γιά πολλές ὧρες σέ καθημερινό ἐπίπεδο τήν πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων. Πόσο μᾶλλον τῶν νέων! Ἡ ἐνημέρωση καί ἡ ἐπικοινωνία μας γίνεται πλέον ἐκεῖ.

Μέ ἕνα ἁπλό κλίκ, εἴτε αὐτό λέγεται «follow» εἴτε «like», δείχνουμε τήν ἐπιδοκιμασία μας στίς πράξεις καί τή ζωή τοῦ ἄλλου, πού βρίσκεται σέ αὐτή τήν ψηφιακή κοινωνία. Πολλές φορές ἐπιλέγουμε καί πρότυπα μέσα ἀπό αὐτή τήν κοινωνία, τά ὁποῖα συχνά εἶναι ὡραιοποιημένα καί ψεύτικα.

Ἀσφαλῶς σέ μιά τέτοια ψηφιακή κοινωνία δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ποτέ σίγουροι ὅτι αὐτό πού βλέπουμε καί θαυμάζουμε εἶναι πραγματικό καί γνήσιο!

Τί γίνεται ὅμως μέ τήν πραγματική κοινωνία, τή διά ζώσης κοινωνία τῶν ἀνθρώπων; Βασικά νομίζω πώς τά πράγματα ἐδῶ εἶναι πιό ἁπλά καί ξεκάθαρα… Εδῶ ξέρουμε ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια! Γιατί ἡ ἀλήθεια λάμπει καί φαίνεται ἀπό μακριά! Καί ἡ ἀλήθεια αὐτή καί τό ἀπόλυτο πρότυπο ὅλοι γνωρίζουμε πώς εἶναι ὁ Χριστός!

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ ἐλευθερία, πού μᾶς ἔχει χαρίσει ὁ Θεός Πατέρας μας, μᾶς ἐπιτρέπει στή ζωή αὐτή νά κάνουμε «like» καί «follow» ‒γιά νά τό λέμε καί στή γλῶσσα μας‒ σέ ὅποιον θέλουμε ἐμεῖς! Και τί θά ἐπιλέξουμε νά ἀκολουθήσουμε; Οἱ ἐπιλογές εἶναι δύο. Τό φῶς ἤ τό σκοτάδι; Ἐλπίζω ὅλοι νά ἀπαντήσατε: «Τό φῶς!». Γιατί τό φῶς καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ σωτηρία μας εἶναι ὁ Χριστός!

Ἡ ἐπιλογή μας, τό ποιόν δηλαδή θά κάνουμε «like» καί «follow», θά γίνει καί θά φανεῖ ἀπό τήν ἴδια μας τή βιοτή! Απο τή συμπεριφορά μας, τίς πράξεις μας, τήν ἀγάπη πού δείχνουμε στούς συνανθρώπους μας, τήν ἐφαρμογή τοῦ Εὐαγγελίου στή ζωή μας. Ἔτσι θά ἀποδείξουμε ἄν εἴμαστε ἀκόλουθοι τοῦ Χριστοῦ ἤ τῆς ἁμαρτίας.

Ἐσεῖς σέ ποιόν θά κάνετε «follow»;

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....