Τα ονομαστήρια του Φιλαδελφείας Μελίτωνος στην Πρίγκηπο

ΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ

Ι. ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Δια της πρώτης Προηγιασμένης Θ.Λειτουργίας της αρξαμένης Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τελεσθείσης εν τω Ι. Ναώ της Παναγίας Πριγκήπου, εορτάσθη η ιερά μνήμη των Αγίων και Ενδόξων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των εν Σεβαστεία τελειωθέντων.

Την Θ. Λειτουργίαν ετέλεσεν ο διάγων τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κύριος Μελίτων, έψαλλαν δέ ο Μουσικολ. Άρχων Μαϊστωρ της ΜΧΕκκλησίας κ. Γρηγόριος Νταραβάνογλου, συμπαραστατούμενος υπό του Πρωτοψάλτου της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως κ. Μιχαήλ Αναστασιάδη.

Τον εορτάζοντα διαπρεπή Ιεράρχη ετίμησαν πλείστοι πιστοί, παρετέθη δέ προς τιμήν αυτού δεξίωσις υπό της Ι. Μητροπόλεως.

Πρίγκηπος, 9 Μαρτίου 2022

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....