Θεοφάνεια 2022 στό Μεσολόγγι

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος ἑόρ­τασε τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας στήν ὁποία ὁρίσθηκε ὡς Τοποτηρητής.

Τελέσθηκε ἡ θεία Λειτουργία καί ἀκολούθησε ὁ Μέγας Ἁγιασμός σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρέστησαν ὁ Βουλευτής Αἰτωλοακαρνανίας κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ἡ Ἀντιπερι­φερειάρ­χης κ. Μαρία Σαλμᾶ,  ὁ Δήμαρχος τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κωνσταντῖνος Λύρος, πολλοί αὐτοδιοικητικοί καί ἐκπρόσωποι τοῦ Στρα­τοῦ, τῆς Ἀστυνομίας, τοῦ Λιμενικοῦ, τῆς Τροχαίας, τῆς Πυροσβε­στικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος στόν λόγο του ἑρμήνευσε μιά φράση ἀπό τά τροπάρια τῶν Αἴνων, πού συνέγραψε ὁ ἅγιος Γερμανός Πατριάρχης Κων­σταν­τινουπόλεως: «Ἐπίγειον τό φαινόμενον καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον». Εἶπε ὅτι ἄλλο εἶναι τό φαινόμενο καί ἄλλο εἶναι τό νοούμενο. Τό φαινόμενο εἶναι αὐτό πού βλέπουν οἱ αἰσθήσεις, ἄλλωστε ἡ φαινομενολογία μελετᾶ τά φαινόμενα – πράγματα πού γίνονται ἀντιληπτά ἐνσυνείδητα διά τῶν αἰσθήσεων,  ἐνῶ τό νοούμενο εἶναι τό ἐσωτερικό, τό βάθος τῶν γεγονότων. Τό φαινόμενο εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ὡς ἄνθρωπος πῆγε στόν Ἰορδάνη ποταμό, ἐνῶ τό ὑπέρ τούς οὐρανούς νοούμενο εἶναι ὅτι αὐτός εἶναι Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος Χριστός καί ἐκεῖ ἀποκαλύφθηκε τό μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τό φαινόμενο εἶναι  ἕνα ἁπλό νερό στήν κολυμβήθρα, ἐνῶ τό ὑπέρ τούς οὐρανούς νοούμενο εἶναι ὅτι εἶναι ἁγιασμένο νερό ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα καί γίνεται καθάρσιο τῶν ψυχῶν.

Κατέληξε ὅτι, δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι βλέπουν τά πάντα ἐξωτερικά, αἰσθησιοκρατικά, κατά τό φαινόμενο, ἐνῶ μέσα στήν Ἐκκλησία βιώνουμε τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τοῦ μυστη­ρίου.

Στήν συνέχεια, χωρίς πομπή, ὁ Σεβασμιώτατος, μέ τόν Πρωτο­σύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Καραγεῶργο, τούς Ἱερεῖς, τούς Διακόνους, τούς ἄρχοντες τοῦ τόπου καί τόν λαό μετέβη στό λιμάνι ὅπου ἔρριξε τόν Τίμιο Σταυρό στήν Λιμνοθάλασσα τοῦ Μεσολογγίου καί σέ ἐκεῖνον πού «ἔπιασε» τόν Σταυρό ἔδωσε ἕναν χρυσό Σταυρό, ὅπως ἐπίσης ἔδωσε δῶρα σέ ὅλους τούς κολυμβητές.

Ἐκεῖ εὐχήθηκε καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ φώτιση ἀπό τόν Θεό, ἐξέφρασε τήν χαρά του πού ἔκανε τήν ἀκολουθία στήν περίφημη Λιμνοθάλασσα τῆς ἡρωικῆς καί Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου καί εὐχήθηκε νά αἰσθανόμαστε ὅλοι τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τῆς Ἐκκλησίας.

Σέ δηλώσεις σέ τοπικούς δημοσιογράφους ἐξέφρασε τήν συγκί­νησή του πού ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά λειτουργήση αὐτήν τήν ἡμέρα στό Μεσολόγγι, ὅπου διακόνησαν ὡς Μητροπολίτες οἱ ἀείμνηστοι Ἱερόθεος, τοῦ ὁποίου το ὀνομα φέρει, Θεόκλητος καί Κοσμᾶς, καί ὅπου ὑπηρέτησε ὡς Πρωτο­σύγ­κελλος ὁ γέροντάς του ἅγιος Καλλίνικος Μητροπολίτης Ἐδέσσης. Τόνισε ὅτι ἐμεῖς ἐρχόμαστε καί παρερχόμαστε, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία μένει στούς αἰῶνες. Ὅπως τοῦ ἔλεγε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυρός Σεραφείμ, ἡ Ἐκκλησία ὁμοιάζει μέ ἕνα τραῖνο πού τρέχει συνεχῶς, σέ κάθε σταθμό κατεβαίνουν καί ἀνεβαίνουν ἄνθρωποι, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία πορεύε­ται. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν Ἐκκλη­σία.

Ἦταν πράγματι μιά εὐλογημένη ἡμέρα, παρά τήν θλίψη ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Δεῖτε τό κήρυγμα τοῦ Μητροπολίτου

Δεῖτε τίς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....