Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἀπό τήν Ἀμπελακιώτισσα στήν Μαμουλάδα Ναυπάκτου

Τό Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2022, στίς 5:30 τό ἀπόγευμα, ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας Ναυπάκτου ὑποδέχθηκε τό ἱερό Λείψανο (ἀπότμημα τῆς δεξιᾶς χειρός) τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, τό ὁποῖο φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀμπελακιωτίσσης.

Ἡ ἔλευση τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου πραγματοποιήθηκε μετά ἀπό αἴτημα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας καί ἔγκριση τοῦ αἰτήματος ἀπό τόν Μητροπολίτη μας.

Τό ἱερό Λείψανο ἔφερε στήν Μαμουλάδα ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Πολυκάρπου Ἀμπελακιωτίσσης Ἀρχιμανδρίτης π.Πολύκαρπος Παστρωμᾶς καί τό ὑποδέχθηκε στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Μητροπόλεώς μας Πρωτ. Θωμᾶ Βαμβίνη, τόν Ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μαμουλάδας π. Γεώργιο Σαβελώνα, τούς Ἱερεῖς π. Ἰωάννη Ντζουμάνη καί π. Χρῆστο Χασάπη καί τούς Διακόνους Παΐσιο Παρασκευᾶ καί Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη.

Στά προπύλαια τελέσθηκε δέηση καί κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος εἰσόδευσε τό ἱερό Λείψανο στό Ἱερό Ναό καί τό ἀπόθεσε πρός προσκύνηση στό μέσον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πρό τοῦ Δεσποτικοῦ Θρόνου, σέ κατάλληλα εὐτρεπισμένο τραπέζι.

Ἀκολούθησε Ἑσπερινός στό ὁ ὁποῖο χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης μας μέ τήν συμμετοχή τῶν Κληρικῶν πού παραβρέθηκαν στήν ὑποδοχή τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ὁμίλησε γιά τήν μεγάλη ἀξία τῶν ἱερῶν λειψάνων. Ἰδιαιτέρως ἀνέφερε δύο λόγους τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, σύμφωνα μέ τούς ὁποίους τά ἱερά λείψανα περιβάλλονται ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία εἶναι μεγαλύτερη δύναμη ἀπό τήν ψυχή. Αὐτό δείχνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ψυχή καί σῶμα, ἀλλά πρέπει νά ἔχη καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, καί νά εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος. Αὐτό εἶχαν οἱ ἅγιοι. Ὅταν ἡ ψυχή χωρίζεται ἀπό τό σῶμα, παραμένει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ στά σώματα τῶν ἁγίων. Ἔτσι ἐξηγοῦνται, ἡ ἀφθαρσία, ἡ μυροβλυσία, ἡ θαυματουργία κ.ἄ. τῶν ἱερῶν λειψάνων.

Ὅμως, ἰδιαιτέρως τόνισε, ὅτι ἡ ὠφέλεια τοῦ ἀσπασμοῦ τῶν ἱερῶν λειψάνων γίνεται ἀνάλογα μέ τήν πνευματική κατάσταση αὐτῶν πού τά ἀσπάζονται. Ἄλλοι ἀπό αὐτούς δέχονται τήν καθαρτική, ἄλλοι τήν φωτιστική καί ἄλλοι τήν θεοποιό ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκονται. Ἔτσι, ἔχουν ἀξία τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων, ἀλλά πρέπει νά τά προσεγγίζουμε μέ τίς κατάλληλες προϋποθέσεις.

Κατέληξε ὅτι μέ τέτοια προοπτική πρέπει νά τά ὑποδεχόμαστε τά ἱερά λείψανα καί τίς ἱερές εἰκόνες στίς Ἐνορίες μας, νά διακατεχόμαστε ἀπό τήν θεολογία τους καί νά προετοιμαζόμαστε κατάλληλα γιά νά τά ἀσπαστοῦμε, καί ὄχι νά τά δεχόμαστε γιά κοινωνικούς, οἰκονομικούς καί ἐπικοινωνιακούς σκοπούς.

Τό ἱερό Λείψανο παρέμεινε στόν Ἱερό Ναό γιά προσκύνηση ἀπό τούς πιστούς μέχρι τίς 9:00 μ.μ.

Τήν Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, στό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Μαμουλάδας, ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στό Ὄρθρο καί πρεοεξῆρχε στήν θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ἀπό τόν ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο, τόν ἱεροκήρυκα Ἀρχιμ. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη, τόν Ἐφημέριο τῆς Μαμουλάδας π. Γεώργιο Σαβελώνα καί τούς Διακόνους Παΐσιο Παρασκευᾶ καί Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στό Εὐαγγέλιο πού ἔκανε λόγο γιὰ τὴν κατά σάρκα γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ἔχει μεγάλη ἀξία διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καί μποροῦμε νά κοινωνήσουμε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ὁ Χριστός εἰσῆλθε στήν ἱστορία, γιά νά τήν μεταμορφώση. Ἡ Ἐκκλησία ἐργάζεται στήν ἱστορία, τό ἴδιο καί οἱ ἅγιοι. Συνδέεται ἡ θεολογία μέ τήν ἱστορία.

Στήν συνέχεια ἀνέφερε τόν λόγο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ ὅτι «ἡ ἀδιαφορία γιά τήν ἱστορία ὁδηγεῖ πάντα σέ μιά αἱρετική ξηρότητα». Καί ὡς παράδειγμα χρησιμοποίησε τόν λόγο τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου μέ τόν ὁποῖον ἀντιμετώπισε τούς γνωστικούς τῆς ἐποχῆς του, οἱ ὁποῖοι ἠρνοῦντο τήν σάρκωση τοῦ Χριστοῦ καί ἔλεγαν ὅτι ἡ σταύρωσή Του δέν ἦταν πραγματική.

Ἔγραφε ὁ ἅγιος Πολύκαρπος στούς Φιλιππησίους ὅτι ὅποιος δέν ὁμολογεῖ ὅτι ὁ Χριστός ἦλθε ἐν σαρκί «ἀντίχριστος ἐστίν». Ὅποιος δέν ὁμολογεῖ τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ «ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστιν». Καί ὅποιος μεθοδεύει τά λόγια τοῦ Χριστοῦ πρός τίς ἐπιθυμίες του καί ἀρνεῖται τήν ἀνάσταση καί τήν κρίση «πρωτότοκος ἐστί τοῦ Σατανᾶ».

Κατέληξε ὅτι πρέπει νά ὁμολογοῦμε τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί νά ζοῦμε τούς καρπούς της, πού εἶναι ἡ θεία Λειτουργία καί ἡ θεία Κοινωνία τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, νά ἐνώνουμε τήν ἱστορία μέ τήν θεολογία τῆς θείας ἀποκαλύψεως. Εὐχήθηκε νά ἑορτάσουμε τήν κατά σάρκα Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν κατάλληλη πνευματική προετοιμασία.

Κατά τήν ἀπόλυση τῆς θείας Λειτουργίας εὐχαρίστησε τόν ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Πολυκάρπου Ἀμπελακιωτίσσης Ἀρχιμανδρίτη π.Πολύκαρπο Παστρωμᾶ ὁ ὁποῖος διαβεβαίωσε μέ σύντομο λόγο του ὅτι ὁ ἅγιος κάνει θαύματα καί ἡ παρουσία του εἶναι ζωνανή, ἀνέφερε δέ καί ἕνα παράδειγμα.

Τό ἱερό Λείψανο παρέμεινε στόν Ἱερό Ναό ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Ὄρθρου μέχρι τίς 11:00 π.μ.

Δεῖτε τὸ θεῖο κήρυγμα

Ἀπόλυσις Θείας Λειτουργίας

Λόγος τοῦ Ἡγουμένου π. Πολυκάρπου

Δεῖτε φωτογραφίες ἀπὸ τὴν ὑποδοχή

Ἅγιο Λείψανο Ἁγίου Πολυκάρπου στὴν Μαμουλάδα – φωτογραφίες

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....