Το κήρυγμα της Κυριακής από τον Σεβ. Μητρ. Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παΐσιο

«και εκάλεσε πολλούς»

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Ο Θεός έδωκε στον άνθρωπο τις πέντε αισθήσεις με τις οποίες μπορεί να κοινωνεί μετά του υλικού κόσμου και να αναπτύσσεται και να οδηγείται με κατανόηση και λατρεία στον Δημιουργό του παντός.

Την όραση, να βλέπει τον ουρανό και την γή και πάντα τα εν αυτοίς και να υμνεί και να δοξάζει το Πανάγιο όνομα του Ποιήσαντος – πάντα ταύτα τα ορατά και αόρατα. «Αυτός είπε και εγεννήθησαν, Αυτός ενετείλατο και εκτίσθησαν».

Την ακοή, για να ακούει τον λόγο του Θεού και να μαθαίνει τα θαυμάσια αυτού έργα, και τι πρέπει να πράττει δια την σωτηρία της ψυχής του.

Την όσφρηση και την γεύση, δια να απολαμβάνει τα αγαθά του Θεού, τα οποία δια την συντήρηση της σωματικής ζωής έδωκε Κύριος ο Θεός δαψιλώς στον άνθρωπο.

Το ευγενές όργανο του λόγου, τη γλώσσα, δια της οποίας να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό, να λαλεί την αλήθεια και να ομολογεί την πίστη του σ’ Εκείνον που τα πάντα κινεί.

Τέλος τα χέρια, δια να πράττει τα δίκαια, να ελεεί και να ευεργετεί  τον πλησίον του, τον αδελφό του.

Ο Θεός πλήρης αγάπης και αγαθότητας δια την σωτηρία της ψυχής του κάθε ανθρώπου, ετοίμασε θεία και πλούσια τράπεζα, με πλούσια τροφή, καθαρή, πνευματική, υγιή, ουράνιο, και καλεί φιλανθρώπως να εισέλθει σ’ αυτή, εν μετανοία και εξομολογήσει. «Όστις θέλει». Ο Θεός δεν βιάζει, δεν αναγκάζει τον άνθρωπο, ο οποίος πλάστηκε ελεύθερος, αλλά τον προσκαλεί, τον προτρέπει, τον παρακαλεί δια να προσέλθει στο μέγα δείπνο, όπου θα γευθεί το ουράνιο μάννα, τον άρτο της Ζωής, «ο εκ του ουρανού καταβάς».

Ο Θεός από άπειρο Πατρική αγάπη προς τον άνθρωπο παρέχει δια του Μονογενούς Υιού Του  την σωτηρία της παντοιοτρόπως χειμαζομένης ψυχής του και αυτός μένει αδιάφορος, κάνει πως δεν ακούει, δεν βλέπει, δεν οσφραίνεται εκείνη την γλυκιά γεύση των πλουσίων εδεσμάτων που τίθενται επί της τραπέζης και αδιαφορεί να εισέλθει και να συμμετάσχει στο μέγα τούτο κάλεσμα, στο μέγα Δείπνο της σωτηρίας και επικαλείται πολλούς και διαφόρους λόγους.

Ο Θεός λέγει σε κάθε άνθρωπο, «Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχή». Ο Θεός προσκαλεί, προτρέπει, και έχει ανοικτή την θύρα της οικίας Του δι’ όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν και να πάρουν θέση στην Πατρική Τράπεζα της σωτηρίας. Η πρόσκληση και η κλήση είναι γενική, απευθύνεται και ισχύει δια κάθε άνθρωπο που επιθυμεί διακαώς να συμμετέχει στην πνευματική και σωτήρια αυτή τράπεζα του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκάλυψης.

Η αγαθότητα του Θεού Πατρός των Φώτων, «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν», και προσκαλεί όλους ανεξαιρέτους τους ανθρώπους στο μέγα και γλυκύ ουράνιο δείπνο της χαράς και της δόξας της σωτηρίας χωρίς καμία διάκριση. Το δείπνο είναι μέγα, ο χώρος απέραντος, η ευφροσύνη ουράνιος, «έρχεσθαι ότι ήδη έτοιμα εστι πάντα».

Αυτό είναι το μεγάλο Δείπνο, είναι η συμμετοχή του ανθρώπου της κάθε εποχής στο μυστήριο των Μυστηρίων στην Θεία Ευχαριστία.

Αδελφοί μου,

Μη, λοιπόν, παρακούμε και αποποιούμαστε στην μεγάλη και σωτήριο πρόσκληση και να μη προφασιζόμαστε «προφάσεις εν αμαρτίαις», προφάσεις μωρές και υλικές, ο κίνδυνος που ελλοχεύει ενεργεία του Διαβόλου και τοις  αγγέλοις αυτού είναι μέγιστος, είναι η στέρηση από τα αιώνια και άφθαρτα αγαθά, στέρηση της αιωνίου μακαριότητας.

Ας έχουμε εκείνη την αγία κλίση την προσωπική να ανταποκριθούμε και εμείς στην μεγάλη και σωτήριο εκείνη κλήση του Θεού Πατρός, στην οποίαν ψυχή τε και σώματι συμμετείχε – ο πράος και ταπεινός τη καρδία- υπό της Εκκλησίας μας σήμερα δοξαζόμενος ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Σπυρίδων, ο Θαυματουργός.

«Πολλοί κλητοί ολίγοι δε οι εκλεκτοί». ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....