Το μήνυμα της Κυριακής από τον Μητροπολίτη Λέρου

«Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού»

Αδελφοί,

Χαίρετε εν Κυρίω και ενδυναμούσθε εν τω κράτει της ισχύος Αυτού.

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Μέγας Διδάσκαλος, δια της ωραίας και διδακτικής παραβολής του σπορέως, εξομοίωσε τον θείο λόγο με τον σπόρο που ο γεωργός σπέρνει στο χωράφι του. Με  την εξομοίωση αυτή οδηγεί το νούν του ανθρώπου, του ανθρώπου της κάθε εποχής, στα μυστήρια του ηθικού νόμου, του νόμου της χάριτος και της σωτηρίας.

Ο πνευματικός σπόρος είναι ο λόγος του Θεού, η θεία διδασκαλία και τα ρήματα της αιωνίου ζωής, τα οποία ρίπτονται στις καρδιές των πιστών. Ο γεωργός πού σπέρνει τον πνευματικό  σπόρο, είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο οποίος εξήλθε παρά του Πατρός, ο των πατρικών κόλπων μη χωρισθείς, και ήλθε στον κόσμο, ίνα δια του λόγου του και της θυσίας του, σώσει τον κόσμο από την πλάνη της αθεΐας και να επαναφέρει τον πλανηθέντα άνθρωπο και πάλι στην αγκαλιά του Θεού Πατρός των Φώτων.

Αυτός ο θείος λόγος χθές και σήμερα ο αυτός εκλόνισε  και κλονίζει έκτοτε τα δάση των υλικών λογισμών, συντρίβει τις έλξεις της υπερηφάνειας, της αλαζονείας, της ανυπακοής και σπάζει τις καρδιές των αμαρτωλών και τις οδηγεί στο λουτρό των δακρύων, τουτέστι στην μετάνοια.

Ο θείος λόγος είναι Φώς και Ζωή και Αλήθεια και αιχμαλώτισε και αιχμαλωτίζει στους αγαθούς και ενάρετους χριστιανούς. Αυτός αναμόρφωσε λαούς και έθνη. Αυτός αναγέννησε τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτός δημιούργησε τους ήρωες της αρετής και τους ακραιφνείς μάρτυρας της αληθούς  πίστεως. Εκείνα τα πάγχρυσα στόματα του θείου Λόγου Τους, πολύφωτους αστέρες του νοητού στερεώματος, τους οποίους και τιμά και γεραίρει σήμερα η επί γης στρατευομένη του Χριστού Εκκλησία, με ύμνους και ωδές πνευματικές.

Ο φιλόπονος γεωργός την άγονο, ακανθώδη, και γεμάτη με πέτρες γή, την μετατρέπει με την εργασία του και τον ιδρώτα του σε γή γόνιμο και καρποφόρο. Ο πιστός και ενάρετος χριστιανός δια της μελέτης του θείου λόγου, δια της πνευματικής εργασίας του, δια της αδιάλειπτου προσευχής του και δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, της μόνης πηγής σωτηρίας,  μεταβάλλει τον εσωτερικό του κόσμο, τουτέστι την ψυχή, σε γόνιμο γή, καθαρή από παντός  μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και την κάνει αγαθή, αγνή, ώστε να εκπέμπει οσμή ευωδίας  πνευματικής.

Ανάγκη κι εμείς να ακούσουμε τον θείο λόγο και να μελετούμε αυτόν με πίστη και ευλάβεια. «Ο ών εκ του Θεού τά ρήματα του Θεού ακούει»,  Ιωάν. Η.47.

Αδελφοί μου,

Οφείλουμε κι εμείς να μελετούμε και να πράττουμε το Άγιο Ευαγγέλιο, ήτοι τον λόγο του Ιησού, και δια των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, της μόνης πηγής σωτηρίας, επικαλούμενοι άμα την θεία αντίληψη μετά θερμής πίστεως και αγάπης για να κατασκηνώσει στις καρδιές μας η αγάπη του Θεού και το έλεος του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Έτσι μόνο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε, ελέω  Θεού, θα καρποφορήσει και στις ψυχές μας ο σωτήριος λόγος, ο σπόρος του Θεού Πατρός κι έτσι θα γίνουμε άξιοι κληρονόμοι της ουρανίου βασιλείας Του, εν Χριστώ Ιησού.

Ω! η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....