Το μήνυμα της Κυριακής από τον Μητροπολίτη Λέρου

«Αύτη η πίστις των Πατέρων»

Εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύρεων εορτάζει η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία την πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καλεί εμάς, τα παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές, κρατούντες στα χέρια μας τις άγιες εικόνες, να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ, παρά του Οποίου, δόξα τιμή και κράτος και προσκύνηση.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη γιορτάζει και πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλων εχθρών της και αυτών των εικονομάχων.

Κατά την επίσημο αυτή ημέρα, που η Ορθοδοξία πανηγυρίζει τον θρίαμβο αυτής και την ελευθερία της από τα δεσμά της πλάνης και του θανάτου, η ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε  κηρύττει και ομολογεί την βάση και το θεμέλιο της αμωμήτου ημών πίστεως, «Ραββί, συ ει ο Υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ».

Στην πίστη και ομολογία αυτή στηρίζονται όλα τα δόγματα, τα μυστήρια, το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας, οι παραδόσεις, και κάθε ορθή αυτής διδασκαλία έγγραφος και άγραφος. Στην πίστη αυτή οφείλει η ανθρωπότητα την σωτηρία της, την ανάπτυξή της, τον πολιτισμό και την ευγένειά της.

Η πίστη ότι «ο Χριστός είναι ο Μονογενής Υιός του Θεού» ανυψώνει το πνεύμα, και κρατύνει την καρδιά. Η πίστη παρέχει τα ευγενέστατα αισθήματα και την πεποίθηση περί μελλούσης ζωής και αθανασίας της ψυχής. Σ’ αυτή δε την πρόσκαιρο ζωή διδάσκει την ισότητα, την ελευθερία, την αγάπη προς τον πλησίον, και όλες εκείνες τις αρετές, και πάντα όσα έχουν την δύναμη να  επενεργούν στην ανύψωση και τελείωση του ανθρωπίνου χαρακτήρα.

Η Εκκλησία του Χριστού, ανά τους αιώνας είναι το μέγα ηθικό οικοδόμημα, το οποίο θεμελίωσε, επί την ασάλευτο πέτρα των εντολών του αυτός ο Θεός και που βάση και ακρογωνιαίος λίθος αυτής είναι η πίστη προς τον Χριστό τον Υιό του Θεού και Σωτήρα του κόσμου και ότι δι’ αυτού αγιάζονται και σώζονται οι ψυχές.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, άρα «η μόνη πηγή σωτηρίας», κατά τον Άγιο Κυπριανό, Επίσκοπο Λουγδούνων, στηριζομένη επί την στερεά της πίστεως πέτρα με την δύναμη του αιωνίου ιδρυτού της, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, νίκησε και θριάμβευσε τους εχθρούς της και εσαεί φωτίζει και αγιάζει τους πιστεύοντας. Η Εκκλησία, ως δένδρο ευσκιόφιλο, σκιάζει υπό τους ωραίους κλάδους αυτής πάντα τα έθνη του κόσμου, τα οποία επιζητούν την σωτηρία τους.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον η πίστις ημών και, τις εστίν ο νικών τον κόσμον, ειμή ο πιστεύων ότι ο Ιησούς  εστίν ο Χριστός Ραββί ,συ εί ο υιός του Θεού ,συ εί ο βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτή την πίστη, δια την οποία πολέμησε τους ποικιλώνυμους εχθρούς Της, του Χριστού η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πρέπει και εμείς να τιμήσουμε δια των φρονημάτων μας και δια των πράξεών μας, εάν θέλουμε να είμαστε λόγοις και έργοις Ορθόδοξοι Χριστιανοί δια να ωφεληθούμε εξ αυτής της ακραιφνούς πίστεως στον Μόνο αληθινό Θεό και απέστειλε τον Μονογενή του Υιό, Ιησού Χριστό, και κατά την παρούσα ζωή μας, αλλά και πρωτίστως κατά την μέλλουσαν εν ουρανοίς απογεγραμμένης Εκκλησίας Του. ΑΜΗΝ.

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....