Το μνημόσυνο των Αγιοταφιτών Πατέρων

Τήν Κυριακήν, 20ήν Δεκεμβρίου /2αν Ἰανουαρίου 2021, Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἐτελέθη τό Μνημόσυνον τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων, Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τελεσθείσης πρότερον τῆς θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.

Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, κατελθών ἐκ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιεπισκόπων καί Ἱερομονάχων καί παρακολουθούντων μοναχῶν καί λαϊκῶν παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Μνημοσύνου προσηνέχθη ἡ «μακαρία» εἰς τό Πατριαρχεῖον. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....