Τό πενταετές Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Α

Σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ἐτελέσθη σήμερον 8η Ἰανουαρίου 2023, Κυριακή μετά τά Φῶτα, εἰς τήν Ἱερά Μονήν Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Ρουκουνιώτου, τό πενταετές Μνημόσυνον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σύμης κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Α΄ (κατά κόσμον Ἰωάννου Δημητριάδη) ἐξ Ἴβρου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία, κηρύττων ἐπικαίρως τόν θεῖον λόγον καί ἐν συνεχείᾳ μετά τήν ἀπόλυση, προέστη τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου. Συλλειτουργοί του ἦσαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου, Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Πρωτοπρ. π. Στέφανος Μακρῆς, Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί οἱ Διάκονοι π. Γεώργιος Κακακιός καί π. Παῦλος Τερεζάκης. Τήν ἱερά ὑμνωδία ἀπέδωσαν γλυκυφθόγγως οἱ Ἱεροψάλτες κ. Δημοσθένης καί κ. Μερκούριος Γιανναράς.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τοῦ Μνημοσύνου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη μέ λίαν συγκινητικούς καί ἐμπνευσμένους λόγους στήν σεμνή προσωπικότητα τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου του, στήν σταυρική πορεία τῆς πολυκυμάντου βιοτῆς του, στήν «ἐξορία» ἀπό τήν πατρώα του γῆ καί προπαντός στό πνεῦμα αὐταπαρνήσεώς του καί ὑπακοῆς του εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον τόν ἐξέλεξε καί ἀπέστειλε ὡς πρῶτον Μητροπολίτην τῆς νεοσυστάτου τότε Μητροπόλεως τῶν ἀκριτικῶν μας Νήσων, ὅπου καί ἠνάλωσε ἑαυτόν μέχρι τελευταίας του ἀναπνοῆς, διακονῶν εὐόρκως καί θυσιαστικῶς τήν Μητέρα Ἐκκλησία.

Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου καί τήν ἀπόλυσιν προσεφέρθησαν εἰς τήν Τράπεζα τῆς Ἱ. Μονῆς ὁ καθιερωμένος καφές καί τά κόλλυβα, ὅπου παρεκάθισαν οἱ συμμετέχοντες πολυάριθμοι πιστοί.

Ἀκολουθοῦν σχετικά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

 

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....