Το πρόγραμμα της Γ΄ Εβδομάδος των Νηστειών στην Μητρόπολη Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Τετάρτην, 23ην Μαρτίου ἐ.ἔ., τελεῖται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Ἐπὶ πλέον, φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Κοινότητος ὅτι ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελοῦνται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ, τὸ μὲν ἑσπέρας τῆς 24ης Μαρτίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 18:30, ὁ Μέγας Ἑσπερινός, τὴν δὲ ἑπομένην, κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία (ὥρα ἐνάρξεως 09:00)Κατ’ ἀμφοτέρας τὰς ἡμέρας, τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῆς θὰ προστῇ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.

Ἐπίσης, γνωρίζεται ὅτι ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος, θὰ χοροστατήσῃ ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ:

  • Τὴν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου ἐ.ἔ, καὶ ὥραν 19:00, κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν συναπτομένην Γ΄ Στάσιν τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
  • Τὸ Σάββατον, 26ην ἰδίου, Γ΄ τῶν Νηστειῶν, Σύναξιν τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου Krochak οὐκρανιστὶ τελεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).
  • Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, καὶ ὥραν 18:30, κατὰ τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.
  • Τὴν Κυριακήν, 27ην ἰδίου, καὶ ὥραν 18:30 κατὰ τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινόν.

Τέλος, ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Κυριακήν, 27ην ἰδίου, Γ΄ τῶν Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τελοῦται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς Α. Σεβασμιότητος, τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....