Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Λήμνου και Αγ. Ευστρατίου για τον Μάρτιο