Το Ψυχοσάββατο στην Σμύρνη

Τὸ Σάββατον τῶν Ψυχῶν πρὸ τῆς Ἀπόκρεω

Ἀνακοινοῦται ὅτι λόγῳ τῶν ὑπὸ τῆς Μετεωρολογικῆς Ὑπηρεσίας προβλεπομένων ὅτι θὰ ἐπικρατήσουν ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ Ὀρθοδόξου Κοιμητηρίου Σμύρνης χαμηλῶν θερμοκρασιῶν, αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν θὰ τελεσθοῦν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Φωτεινῆς, κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Παρασκευὴ 17 Φεβρουαρίου

17:00 Ἑσπερινὸς – Νεκρώσιμος Κανὼν – Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Σάββατον τῶν Ψυχῶν 18 Φεβρουαρίου

09:00 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία – Τρισάγιον

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θὰ προστῇ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.

Τὴν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας ἡμέρας, καὶ ὥραν 14:00 ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος, θὰ μεταβῇ εἰς τὸ ἐν Κουκλουτζᾷ Ὀρθόδοξον Κοιμητήριον καὶ θὰ ἀναγνώσῃ Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἐκεῖ καὶ ὑπὸ πᾶσαν τὴν Ἰωνικὴν γῆν τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν προσδοκώντων πατέρων ἡμῶν. Ἐν συνεχείᾳ, οἱ ἱερεῖς τῆς Κοινότητος θὰ εὑρίσκωνται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ὧν ἐπιθυμοῦν πιστῶν πρὸς τέλεσιν τρισαγίων ἐπὶ τῶν τάφων τῶν συγγενῶν των.

 

πηγη ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....