Βεατρίκη Σαΐας-Μαγρίζου: “Ένα Μεγάλο Εθνικό Τραύμα”