Ξαναζωντάνεψαν ἒνδοξες σκηνές τοῦ 1821 στήν Πάτρα.

Μπράβο στά παιδιά τῆς Πάτρας, εὖγε στούς «Μωραΐτες ἐν χορῷ» γιατί μέσα ἀπό τό δρώμενο, κατά τήν ἀναπαράσταση τῆς ὁρκωμοσίας τῶν ἀγωνιστῶν στίς 25 Μαρτίου τοῦ 1821, ἀπό τόν θρυλικό Ἱεράρχη τῶν Πατρῶν, Γερμανό τόν Ἐθνεγέρτη, στήν Πλατεία, Ἁγίου Γεωργίου, ξαναζωντάνεψαν, τήν Κυριακή, 20.3.2022, μέ τρόπο συγκλονιστικό τίς μεγάλες καί ἒνδοξες στιγμές τοῦ Γένους μας.

Γιά τέταρτη χρονιά, πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή αὐτή ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί σέ συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν δραστήριο Σύλλογο «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» καί μάλιστα ἐφέτος ἐσημείωσε λαμπράν ἐπιτυχία, τόσο μέ τόν παλμό, τόν πατριωτικό ἐνθουσιασμό καί τή συγκίνηση, ὃσο καί μέ τήν συμμετοχή Λαοῦ, παρά τό ψῦχος πού ἐπικρατοῦσε.

Τήν ἐκδήλωση ἐτίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί τόν χαιρετισμό τους, οἱ ἀπόγονοι τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, Πλαπούτα, Ζαΐμη καί Νικηταρᾶ,( Κωνσταντῖνος Πλαπούτας, Ἀνδρέας Ζαΐμης καί Νικήτας Σταματελόπουλος), ὃσο καί οἱ Βουλευταί, Ἂγγελος Τσιγκρῆς καί Χριστίνα Ἀλεξοπούλου, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης, Ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων καί ὃπως ἐσημειώσαμε παρά πάνω, πλῆθος κόσμου.

Στήν τελετή συμμετεῖχε ἀντιπροσωπεία ἀπό τά Φωκάτα Κεφαλληνίας, διά τήν τιμήν τοῦ Βασιλείου Ὀρκουλάτου, ὁ ὁποῖος ἒπεσε ἡρωϊκῶς μαχόμενος, ἐναντίον τῶν Τούρκων στήν Πάτρα, στίς 21 Μαρτίου 1821.

Συγκίνησε μέ τήν προσλαλιά του ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» Σπυρίδων Τσοκανᾶς, ὃπως καί ὁ νέος πού παρουσίασε τόν ρόλο τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ καί ἀνέγνωσε τόν ὃρκο καί τήν Διακήρυξη (Μανιφέστο) τοῦ Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου πρός τίς ξένες δυνάμεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν, ὑπέρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος, εὐκλεῶς ἀγωνισαμένων καί ἡρωϊκῶς πεσόντων διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Μητροπολίτου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, τοῦ Ἐπισκόπου Κερνίτσης Προκοπίου καί τῶν Ὁπλαρχηγῶν καί Ἀγωνιστῶν πού συνάχθηκαν στήν Πλατεία Ἁγίου Γεωργίου τῶν Πατρῶν καί ἒδωσαν τόν ὃρκο γιά τήν «νίκη ἢ τήν θανή».

Στήν σύντομη ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, ἐτόνισε τό «ὃτι εἲμαστε σήμερα σ’ αὐτόν τόν τόπο, ὁ Ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἐκπρόσωποι τῆς Πολιτείας καί ὁ Λαός, τό ὃτι ἀναπνέομε τόν ἀέρα τῆς ἐλευθερίας, κάνουμε Ὀρθόδοξα τόν Σταυρό μας, τό ὃτι εἲμαστε Ἓλληνες, τό ὀφείλομε στό γεγονός ὃτι σ’ αὐτόν τόν τόπο οἱ ἣρωες καί μάρτυρες πρόγονοί μας, ὑπό τήν κραταιά σκέπη τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τίς εὐλογίες καί τήν ἐμπνευσμένη καθοδήγηση τῆς Ἐκκλησίας, διά τοῦ λαμπροῦ καί γενναιόψυχου Δεσπότη τῶν Πατρῶν Γερμανοῦ τοῦ Ἐθνεγέρτου, ἒδωσαν ὃρκο ὃτι ἢ θά ἀγωνιστοῦν καί θά νικήσουν χαρίζοντας στήν σκλάβα Πατρίδα μας τήν ἐλευθερία ἢ θά ἀποθάνουν ὃλοι μαζί. Ἀγωνίστηκαν ὃλοι μέ ἑνότητα ψυχῆς, μέ ἡρωϊσμό καί θυσιαστική αὐταπάρνηση, ὃλοι Κλῆρος καί Λαός, γραμματισμένοι καί ἀγράμματοι, μικροί καί μεγάλοι, ἂνδρες καί γυναῖκες καί πέτυχαν τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.

Ἀπό τά οὐράνια ὓψη, εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, ὃπου εὑρίσκεται ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ἀτενίζοντας πνευματικά αὐτήν τήν λαμπρή, ἑόρτια, συγκλονιστική σύναξη, βλέποντας τόν ἐνθουσιασμό τῶν νέων, τῶν παιδιῶν τῆς Πάτρας, θά καμαρώνῃ καί θά εὐλογῇ καί ἀπευθυνόμενος νοερά σ’ αὐτά τά παιδιά,  θά λέγῃ: «Μπράβο σας παιδιά μου, μπράβο σας Πατρινόπουλα. Οἱ ἀγῶνες μου, οἱ ἀγῶνες ὃλων τῶν ἀγωνιστῶν, δέν ἀπέβησαν μάταιοι. Ὁ σπόρος ἐβλάστησε καί ἐκαρποφόρησε. Κρατῆστε γερά τήν ἒνδοξη παρακαταθήκη πού σᾶς ἂφησα. Κρατῆστε τόν δαυλό τῆς ἐλευθερίας ἀναμμένο. Κρατῆστε στήν καρδιά σας τόν Χριστό καί τήν Ἑλλάδα. Καί προχωρῆστε μέ αὐτή τήν πατριωτική ὀρθόδοξη δύναμη ἡ ὁποία παρασύρει στό πέρασμά της, ὡς χείμαρρος ὁρμητικός ὃ,τι σαθρό ἠθέλησαν κατά καιρούς νά κτίσουν στό πέρασμά της, δυνάμεις ξένες πρός τήν παράδοσή μας, τήν πνευματική μας ἰδιοπροσωπία, τήν πίστη μας καί τούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία…».

Μετά τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἒγινε κατάθεση στεφάνων καί ἐψάλη ὁ Ἐθνικός Ὓμνος.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....