Υπάρχει Θεός;

Τό ἐρώτημα αὐτό ὑποβάλλεται ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι δέν πιστεύουν. Ἀπό αὐτούς πού ἐγκλωβίζονται μόνο στή λογική.

Ὡστόσο, πολλά ἄλλα πράγματα δέν προσεγγίζονται οὔτε καί ἐξηγοῦνται μέ λογικούς συλλογισμούς. Γιά παράδειγμα: Πῶς λειτουργεῖ ἡ σκέψη μας; Ἤ ποῦ καί πῶς ὑπάρχουν ἀποθηκευμένες μέσα μας τόσες γνώσεις; Ἤ, ἀκόμη, πῶς λειτουργεῖ τό φαινόμενο νά ἔχουμε τόσα δένδρα καί τόσα φυτά καί ἐνῶ ὅλα αὐτά ριζώνουν στή γῆ καί αὐξάνουν, τό κάθε ἕνα ἀποτελεῖ κάτι τό ἰδιαίτερο, ὥστε νά ἔχουν τόση ποικιλία στή μορφή, στίς ἰδιότητες, στά φύλλα, στούς καρπούς, στά ἄνθη. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτή ἡ βιοπικοιλότητα τοῦ φυτικοῦ κόσμου; Ποιόν μυστικό, ἀλλά πραγματικό καί ἀνεξερεύνητο, μηχανισμό κρύβουν;

Ἑπομένως, ἡ λογική μας εἶναι ἀδύνατη καί περιορισμένη. Ἔτσι, ἄν ἐμεῖς δέν εἴμαστε οἱ δημιουργοί αὐτοῦ τοῦ κόσμου, σημαίνει πώς κάποιος ἀνώτερος ἀπό μᾶς εἶναι ὁ κατασκευαστής τους. Καί αὐτός ὁ δυνατός ἤ ὁ παντοδύναμος λέγεται καί εἶναι ὁ Θεός.

Καί ἰδιαίτερα, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, ἐδῶ καί ἄν στεκόμαστε μέ κατάπληξη καί θαυμασμό. Ἀλήθεια, τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Αὐτός ὁ μυστήριος, ὁ μεγάλος «ἐν σμικρῷ» καί περιεκτικός κόσμος; Καί μόνο ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος ἔχει ἑκατό δισεκατομμύρια νευρῶνες. Καί ὁ κάθε νευρώνας διαθέτει μέχρι καί ἑκατόν πενήντα συνάψεις. Ἔτσι, ἄν θελήσουμε νά χαρτογραφήσουμε τόν ἐγκέφαλό μας, θά καλύψουμε τήν ἀπόσταση γῆς-σελήνης.

Ἑπομένως ὁ κόσμος, πού κρύβουμε μέσα μας, ἀλλά καί πού μᾶς περιβάλλει, «διηγεῖται» τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΪΟΥ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....