Υποδοχή Τιμίας Κάρας Αγίου Στυλιανού στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Επανομής