Υποδοχή Τιμίας Κάρας Aγ. Στυλιανού στον Ι.Ν. Υπαπαντής του Κυρίου Αμαρουσίου