Ο νέος κύκλος Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός”

Ανακοίνωση για την προκήρυξη του νέου κύκλου του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός” (ακαδ. έτος 2022-23), για το οποίο ‘τρέχουν’ οι αιτήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2022.

 

Η ιστοσελίδα του προγράμματος είναι: http://msc-religioustourism.web.auth.gr/

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2022, μόνο ηλεκτρονικά: https://msc-religioustourism.web.auth.gr/

 

  1. Μετέχοντα Τμήματα και Ιδρύματα:

α) Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ. (επισπεύδον)

β) Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

  1. Αντικείμενο του Προγράμματος:

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μελέτη και η έρευνα των θρησκευτικών και προσκυνηματικών δεδομένων του ελλαδικού κυρίως χώρου, αλλά και ευρύτερα του βαλκανικού, του μικρασιατικού, και του χώρου των Αγίων Τόπων, καθώς και οι τρόποι προβολής και ανάδειξης αυτών.

 

  1. Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η παροχή και ανάπτυξη τουριστικών δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

  1. Δεκτοί: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

 

  1. Χρονική διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα, που ισοδυναμούν με 90 ECTS.

Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εξαμήνων, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

 

  1. Τρόπος διδασκαλίας: Συνδυασμός φυσικής και διαδικτυακής διδασκαλίας. Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του e-learning.

 

  1. Δίδακτρα: 2.000 ευρώ. Καταβολή 200 ευρώ κατά την εγγραφή και των υπολοίπων 1.800 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 600 ευρώ πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

 

  1. Πλεονεκτήματα του Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα καλύπτει διεπιστημονικά και τα δύο πεδία που απαιτούνται για την εξειδίκευση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού:

  • τη θρησκευτική και θεολογική γνώση, που παρέχει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και
  • την τουριστική και διοικητική διαχείρισή της, που παρέχει το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.

Διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι γνωστικών αντικειμένων συναφών με το αντικείμενο του προγράμματος.

Ακολουθούνται οι διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις ως προς το αντικείμενο και οι φοιτητές εφοδιάζονται με σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

 

Επικοινωνία: msc-religioustourism@past.auth.gr

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....