Χαιρετισμός Μητροπολίτη Καλαβρύτων στην επιστημονική Διημερίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑÏΑΣ-ΗΛΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 17 & 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

 

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς,

Σεβαστοί Πατέρες,

Ἐλλογιμώτατοι Σύνεδροι,

Ἀξιότιμοι κυρίες καί κύριοι,

Εἶναι ἰδιαίτερη χαρά καί τιμή μου νά χαιρετίζω τήν ἐπιστημονική Διημερίδα τοῦ Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτῶν, διότι αἰσθάνομαι ὑπερήφανος νά βρίσκομαι ἀνάμεσα σέ ἀδελφούς ἐν Χριστῷ, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν τόν ἀσθενῆ, διακονοῦν τόν ἀδύναμο, διακονοῦν τόν ἄνθρωπο.

Κατ’ ἀρχάς, ἐπαινῶ τήν ὀργανωτική Ἐπιτροπή γιά τήν ἄρτια διοργάνωση καί συγχαίρω ἐγκάρδια ὅλους γιά τή συμμετοχή σας. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ παροῦσα Διημερίδα θά διευρύνει τούς ἐπιστημονικούς ὁρίζοντες τόσο τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου, ὅσο καί τῶν λοιπῶν παρευρισκομένων.

Ἡ Ἐκκλησία μας ἀνέκαθεν ἐπικροτοῦσε καί προήγαγε τήν καλλιέργεια τῆς γνώσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί πολύτιμο ἐφόδιο ὥστε, ὅπως συμβαίνει καί μέ τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως τῆς ἐπιστήμης τῆς Φυσικοθεραπείας, νά ἀντιμετωπίζεται τό ἀνθρώπινο σῶμα ὡς καλλιτέχνημα τοῦ θείου Δημιουργοῦ. Αὐτό, ἄλλωστε, ἔπραξαν καί οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι, ὁ ἰαματικός Παντελεήμων καί ὁ σύγχρονος καθηγητής τῆς Χειρουργικῆς Ἅγιος Λουκᾶς τῆς Κριμαίας.

Ὀφείλουμε νά ἀξιοποιοῦμε τά ἀποτελέσματα τῶν ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν ταυτόχρονα μέ τήν παρακαθήκη τῆς Ὀρθόδοξης θεολογίας, γνωρίζοντας ὅτι τό ἕνα δέν ἀναιρεῖ τό ἄλλο, ἀφοῦ ἡ πνευματική ἐνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου ἐπιδρᾶ στίς καταστάσεις τοῦ σώματος, ἀλλά καί ἡ εὐεξία τοῦ σώματος ἐπιδρᾶ καί στήν εὐεξία τῆς ψυχῆς.

Ἀναφερόμενοι στόν ρόλο τοῦ φυσικοθεραπευτῆ, ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἀναδεικνύεται ἰδιαίτερα σημαντικός, καθώς ἀποτελεῖ οὐσιαστικό παράγοντα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωῆς.

Μέ τήν ἀφοσίωσή σας στό λειτούργημα πού ἐπιλέξατε νά ἀσκήσετε, ἀποδεικνύετε καθημερινά καί παντοιοτρόπως τό ἐνδιαφέρον σας γιά τόν συνάνθρωπο.

Ὡς ἐκ τούτου, ἀξίζει νά τονίσουμε ὅτι οἱ «πρωτιές» εἶναι ἐφικτές, ὄχι μόνο σέ ἀνταγωνιστικές ἀρένες, ἀλλά καί ἐκεῖ πού ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἐπιζητοῦν νά ξεπερνοῦν τά δεδομένα καί τόν ἑαυτό τους. Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι μέ ἀξίες καί ὅραμα, οἱ ὁποῖοι μάχονται σιωπηλά, ἀλλά συνειδητά γιά τή φροντίδα καί τήν ἐνίσχυση τῶν συνανθρώπων τους.

Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους, ἀλλά καί ἄλλους πολλούς πού εἶναι ἀδύνατον νά ἀναφερθοῦν στή διάρκεια ἑνός σύντομου χαιρετισμοῦ, νιώθουμε ὑπερήφανοι πού φιλοξενεῖται στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ἡ ἀξιόλογη αὐτή Διημερίδα, διότι ἡ Ἐκκλησία ἐπικροτεῖ τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης καί εὐλογεῖ τό θεάρεστο ἔργο τῆς προσφορᾶς στήν ὑγεία, τή θεραπεία καί τό καλό τοῦ ἀνθρώπου.

Κατακλείοντας, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω καί πάλι τίς ὁλόθερμες συγχαρητήριες εὐχές μου γιά τήν παροῦσα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα διοργάνωση, εὐχόμενος αἰσία τήν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν της, ὥστε τά γόνιμα συμπεράσματα τά ὁποῖα θά συναχθοῦν νά ἀξιοποιηθοῦν πρός ὄφελος τοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....