Χριστουγεννιάτικη δωροαγορά ανακούφισης στην Ι.Μ. Μεσογαίας