Εκδήλωση για την παρουσίαση Διαδικτυακής Πλατφόρμας Καταγραφής και Παρακολούθησης της Φυσικής Κατάστασης των Εφήβων στην Ευρώπη

Εκδήλωση για την παρουσίαση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Καταγραφής και Παρακολούθησης της Φυσικής Κατάστασης των Εφήβων στην Ευρώπη, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο «Mediterranean Palace», στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «European Fitness Monitoring System-EUFITMOS (Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης της Φυσικής Κατάστασης των Εφήβων στην Ευρώπη)». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι στόχοι του ερευνητικού έργου EUFITMOS.

Το έργο EUFITMOS υλοποιείται με τη συμμετοχή επτά εταίρων από έξι ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τους συντελεστές του έργου, το EUFITMOS αξιοποιεί την υπάρχουσα γνώση και εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εναρμονισμένη παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δεικτών της φυσικής κατάστασης των εφήβων στην Ευρώπη. Το έργο έχει δημιουργήσει (α) πλήρες εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης στους εφήβους, και (β) μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταγραφή και παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης των εφήβων στην Ευρώπη.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....