Μητρόπολις Ναυπάκτου: Ἀπάντηση σέ ἐξώδικη διαμαρτυρία

Ἀπάντηση σέ ἐξώδικη διαμαρτυρία

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἔλαβε τήν ἀδόκητη καί ἀκατανόητη ἐξώδικη διαμαρτυρία ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας μέ τήν ἐπωνυμία «PLAN CONSULTING GR Ἰδιωτική Κεφαλαιουχική Ἑταιρεία», πού φέρεται νά ἔχει ἀναλάβει τήν ἐκτελεστική διοργάνωση τοῦ Διεθνοῦς Ἀναπτυξιακοῦ Συνεδρίου «Ναύπακτος 2030», μέ τόπο διεξαγωγῆς αὐτοῦ τήν ὑπαγόμενη στήν δικαιοδοσία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Σκάλας Ναυπάκτου, τό περιεχόμενο τῆς ἐν λόγῳ ἐξώδικης διαμαρτυρίας ἀναπαράχτηκε σέ διάφορα μέσα τοῦ διαδικτύου.

Ὕστερα ἀπό αὐτήν τήν ἀκατανόητη καί ἀχαρακτήριστη ἐνέργεια, κυρίως πρός ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας τῶν πραγμάτων καί πρός ὀρθή ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ, ὅπως εἶχε ὑποχρέωση, κοινοποίησε στήν ὡς ἄνω Ἑταιρεία τήν ἀπό 29-8-2023 ἐξώδικη ἀπάντησή της.

Συγχρόνως, κοινοποίησε τήν ἐξώδικη αὐτήν ἀπάντηση καί στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία σέ σχετική πρόσφατη ἀπόφασή της διαπίστωσε ἀκόμα μιά φορά τήν κανονική καί νομική ἐκτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως.

Νά σημειωθῆ ἐκ νέου ὅτι ἡ Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως δέν ἔχει νομική ἐκπροσώπηση, ἀφοῦ δέν ἔχει Ἡγούμενο καί Ἡγουμενοσυμβούλιο, τελεῖ ὑπό κατάληψη ἀπό Ἰδιωτικό Σωματεῖο, τά μέλη της ἔχουν τιμωρηθῆ μέ τό ἐπιτίμιο τῆς ἀκοινωνησίας καί ὁ Ἰγνάτιος Σταυρόπουλος τιμωρήθηκε μέ καθαίρεση, καί ὀφείλουν στό Κράτος περίπου ἕξι ἑκατομμύρια Εὐρώ ἀπό παράνομη ἐπένδυση, γιά τήν ὁποία ἔγινε καί κατάσχεση.

Τό περιεχόμενο τῆς ἐξώδικης ἀπάντησης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει ἐπί λέξει, ὡς ἑξῆς:

* * *

 

Ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ» που εδρεύει στην Ναύπακτο (Αθ. Νόβα 1) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον μητροπολίτη αυτής.κ. Ιερόθεο (κατά κόσμον Γεώργιο) Βλάχο.

ΚΑΤΑ

Της ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία «PLAN CONSULTING GR Ι.Κ.Ε», που εδρεύει στη Ναύπακτο (Αρβανίτη 5), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

************
Σε απάντηση της από 28-8-2023 εξώδικης διαμαρτυρίας σας, που κοινοποιήθηκε αυθημερόν σε μας, επαγόμεθα τα εξής:

Προκαταβολικά πρέπει να επισημάνουμε ότι ολόκληρο το περιεχόμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας σας στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση και σκόπιμη παρανόηση της από 31-7-2023 Ανακοίνωσής μας αναφορικά με το επίμαχο Συνέδριο. Και τούτο διότι στην εν λόγω Ανακοίνωση όχι μόνο δεν γίνεται καμία αναφορά για την επιχειρηματική δραστηριότητά σας γενικά ούτε ειδικότερα και ως «εκτελεστική» διοργανώτρια του Συνεδρίου αλλά ούτε καν στο όνομά σας. Η ως άνω ανακοίνωσή μας αφορά αποκλειστικά την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η οποία ως Εκκλησιαστικό ΝΠΔΔ, υπάγεται στην δικαιοδοσία μας και με βάση τόσο τους Ιερούς κανόνες όσο και το ισχύον νομικό καθεστώς (Ν. 590/1977) αλλά και τον Εσωτερικό κανονισμό της εν θέματι Ιεράς Μονής, ο επιχώριος Μητροπολίτης ασκεί επί των Ιερών Μονών της δικαιοδοσίας του τόσο την πνευματική εποπτεία όσο και τον έλεγχο νομιμότητας και δη της οικονομικής διαχείρισης. Στα πλαίσια αυτά και η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, επελήφθη του θέματος και διαπίστωσε για ακόμα μία φορά την κανονική και νομική εκτροπή της εν λόγω Ιεράς Μονής.

Και ενώ όλα τα προεκτιθέμενα συνάγονται ξεκάθαρα από την Ανακοίνωσή μας, εσείς διαστρεβλώνοντας εσκεμμένα το περιεχόμενο της και εν τέλει εξυπηρετώντας αλλότριους σκοπούς προβαίνετε εν γνώσει σας στην παράθεση πληθώρας ανακριβειών και ψευδολογιών, εντόνως συκοφαντικών σε βάρος μας. Ειδικώτερα ισχυρίζεσθε και διαδίδετε:

1) ότι δήθεν η Ιερά Μητρόπολις «καταφέρεται ενάντια στη διεξαγωγή του Διεθνούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου «Ναύπακτος 2030». Ο ισχυρισμός σας αυτός είναι αυθαίρετος και παραπλανητικός, αφού δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο. Αντίθετα η Ιερά Μητρόπολις και ο Μητροπολίτης της, ως εκ της θέσεώς του και των ευρύτατων ενδιαφερόντων του, όχι μόνο επευλογεί την διοργάνωση παρομοίων Συνεδρίων αλλά συμμετέχει σ’ αυτά.

2) ότι δήθεν η Ιερά Μητρόπολις ασκεί παρασκηνιακές πιέσεις σε διάφορους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, με στόχο την αποτροπή συμμετοχής τους στην διοργάνωση. Ο ισχυρισμός αυτός είναι εξώφθαλμα ψευδής και εντόνως συκοφαντικός, αφού η Ιερά Μητρόπολις όχι μόνο δεν ενήργησε παρασκηνιακά ούτε υπογείως αλλά εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση, αναφερόμενη στην Ιερά Μονή της δικαιοδοσίας της, ΩΣ ΤΟΠΟ διοργάνωσης του Συνεδρίου, γνωστοποιώντας στοιχεία της κοινωνικής και νομικής εκτροπής αυτής ΚΑΙ ΜΌΝΟΝ.

3) Ατυχώς αναφέρετε ότι η Ιερά Μονή έλαβε επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο για το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της, αφού, όπως αναφέρεται και στην Ανακοίνωσή μας, η επιχορήγηση αυτή ήταν παράνομη και ανακλήθηκε, λόγος για τον οποίο οι μοναχοί της εν λόγω Ιεράς Μονής είχαν εμπλοκή με την ποινική δικαιοσύνη αλλά και είναι υπόλογοι ως οφειλέτες του Δημοσίου εκατομμυρίων ευρώ.

4) Παραπλανητικά δεν αναφέρεστε στο ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ που θίξαμε με την Ανακοίνωσή μας ότι η Ιερά Μονή, ως υπαγόμενη στη δικαιοδοσία μας κατά τα προεκτιθέμενα όχι μόνο ουδέποτε ζήτησε, ως όφειλε, την άδειά μας για την παραχώρηση χώρου αυτής για την διοργάνωση του Συνεδρίου αλλά ούτε καν γνωστοποίησε το γεγονός αυτό. Αυτό άλλωστε στηλίτευσε και η Δ.Ι.Σ. της Ελλάδος με σχετική απόφασή της.

Επειδή, με την επίμαχη ανακοίνωσή μας ουδέποτε ισχυρισθήκαμε ότι η εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας σας υπάγεται στους Ιερούς κανόνες, ότι τελεί σε καθεστώς εκτροπής, ότι οι εταίροι σας δεν έχουν καθαρά ποινικά μητρώα ότι είναι αντιεκκλησιαστικό ή παράνομο μόρφωμα, ότι είναι οφειλέτρια χρεών προς το Δημόσιο και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί σας είναι αυθαίρετοι, παραπλανητικοί και συκοφαντικοί, διαστρεβλώνοντας εξοργιστικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσής μας.

Για τους λόγους αυτούς

Αρνούμεθα καθολοκληρίαν το περιεχόμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας σας, ως αυθαίρετο, ανακριβές, ψευδές και συκοφαντικό.

Σας προσκαλούμε να ανακαλέσετε εγγράφως όσα ψευδή και συκοφαντικά σε βάρος μας διαλαμβάνετε σ’ αυτό και να απόσχετε από κάθε άλλη παρόμοια ενέργεια, άλλως ρητώς επιφυλασσόμεθα κάθε νόμιμου δικαιώματός μας και αξίωσής μας σε βάρος σας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα τη παρούσα προς αυτήν που απευθύνονται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Ναύπακτος 29-8-2023

Για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

Ο Μητροπολίτης

Ὁ Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....