Όχι επίταξη, αλλά επιστράτευση γιατρών κατά Μπαμπινιώτη

Δεν νοείται η χρήση του όρου «επίταξη» για ανθρώπους. Νοείται μόνον για άψυχα πράγματα, ζώα ή υπηρεσίες. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση «επίταξη των υπηρεσιών των γιατρών».

Ποτέ, όμως, «επίταξη γιατρών». Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ο όρος «επιστράτευση», όσο κι αν φαίνεται και είναι πολύ σκληρό. Πρόκειται για ένα λάθος που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στη δημοσιογραφία.
Βρίσκοντας πώς η σχετική παρέμβαση-ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη εξαιρετικά χρήσιμη, την αναπαράγουμε.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....