Οπλίτες θητείας με πτυχίο Ιατρικής στα περιφερειακά ιατρεία Κουφονησίων, Αρκιών και Ψερίμου

Αναρτήθηκε, τη Δευτέρα, στη Διαύγεια η κοινή απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και της προϊσταμένης της γενικής διεύθυνσης υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση τριών οπλιτών θητείας, πτυχιούχων Ιατρικής ως εξής:

– Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας-ΙΑΕ)

– Στο Περιφερειακό Ιατρείο Αρκιών, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, (ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας)

– Στο Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου, της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας).

Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των εν λόγω οπλιτών θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις συγκεκριμένες θέσεις, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για εφημερίες, που τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....