“Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας” του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας ΙΑΑ: Ημέρα της Γυναίκας