Συνετή διαχείριση τῶν ἀγαθῶν

Ἡ ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἔφερε μιά μεγάλη κρίση στήν παγκόσμια οἰκονομία. Τήν κατάσταση ἔχει ἐπηρεάσει καταλυτικά καί ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, πού ἐπιδείνωσε τήν ἤδη ὑπάρχουσα ἐνεργειακή κρίση. Ἤδη ἀντιμετωπίζουμε, πέρα ἀπό τήν μεγάλη ἀκρίβεια στήν ἐνέργεια, καί τήν μεγάλη ἄνοδο τιμῶν σέ ὅλα τά εἴδη, ἀκόμα καί τά πρώτης ἀνάγκης. Οἱ καιροί ἐπιτάσσουν στόν καθένα μας συνετή διαχείριση ὅλων τῶν ἀγαθῶν. Καμία σπατάλη δέν πρέπει νά γίνεται καί κυρίως τίποτα δέν πρέπει νά πετᾶμε στά σκουπίδια. Τά συμπεράσματα ἔρευνας πού πραγματοποίησε τό Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικῶν Ἀγαθῶν (ΙΕΛΚΑ), μέ δεῖγμα 1.000 καταναλωτῶν ἀπό ὅλη τήν Ελλάδα, κατέδειξε ὅτι ἑπτά στούς δέκα Ἕλληνες παραδέχονται ὅτι τό νοικοκυριό τους σπαταλάει καί πετάει τρόφιμα. 300.000 τόνοι τροφίμων καταλήγουν στά ἀπορρίμματα κάθε χρόνο. Τό ποσό αὐτό ἀντιστοιχεῖ στήν ἐτήσια κατανάλωση 200.000 καταναλωτῶν.

Συγκλονιστικά στοιχεῖα, πού δείχνουν πόσο εὔκολα θά μπορούσαμε νά θρέψουμε φτωχούς καί πεινασμένους συμπολίτες μας, χωρίς νά στερηθοῦμε τίποτα οἱ ἴδιοι. Ἁπλῶς, κάνοντας σωστή διαχείριση τῶν ἀγαθῶν, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Ποτέ δεν εἶναι ἀργά γιά νά σταματήσουμε τήν σπατάλη καί νά βάλουμε ὅρια στίς καταχρήσεις μας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....